Barça Regal i els Dallas Mavericks

Des del Barça ens envien aquesta informació. Us la fem arribar per si us pot interessar:


Benvolguts amics/es,

Ens alegra atansar-vos aquesta oferta per aquest partit emmarcat a la gira NBA Europe Live 2012. El Barça Regal i els Dallas Mavericks s’enfrontaran el proper dimarts 9 d’octubre a les 21:00 hores al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Disposarem d’un número limitat d’entrades a 13€ (preu original 50€) pels vostres col·lectius. Aquestes localitats pertanyen a la categoria 6, estaran agrupades i s’assignaran per ordre de pagament, és a dir, el primer que paga el primer que les tindrà.

·         El número mínim d’entrades per poder gaudir d’aquesta promoció serà de 15 localitats
·         Les dades que necessitarem per concretar la reserva són: Nom i tipus d'entitat, localitat i província; Persona de contacte, telèfon i correu electrònic
·         El cobrament de les mateixes es farà via VISA. Pel mateix necessitarem: nom del titular de la targeta; tots els números de la mateixa (16 dígits) i data de caducitat de la mateixa.

Les entrades es podran passar a recollir a partir del proper dilluns per les nostres Oficines. Concretarem els detalls un cop assignades les localitats.

Esperem les vostres respostes i us recordem que l’aforament és limitat.

Salutacions.

Sergi Mas González
Ticketing Seccions Professionals
Futbol Club Barcelona
Tel. 93 496 76 88

Queridos amigos/as,

Nos alegra haceros llegar esta oferta para este partido enmarcado en la gira NBA Europe Live 2012. El Barça Regal y los Dallas Mavericks se enfrentarán el próximo martes 9 de octubre a las 21:00 horas en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Dispondremos de un número limitado de entradas a 13€ (precio original 50€) para vuestros colectivos. Dichas localidades pertenecen a la categoría 6, estarán agrupadas i se asignaran por orden de pago, es decir, el primero que paga el primer que las tindrá.

                     El número mínimo de entradas para poder disfrutar de esta promoción será de 15 localidades
                     Los datos que necesitaremos para concretar la reserva son: Nombre y tipo de entidad, localidad y provincia; Persona de contacto, teléfono y correo electrónico
                     El cobro de las mismas se hará vía VISA. Para el mismo necesitaremos: nombre del titular de la tarjeta; todos los números de la misma (16 dígitos) y fecha de caducidad de la misma.

Las entradas se podrán pasar a recoger a partir del próximo lunes por nuestras Oficinas. Concretaremos los detalles una vez asignadas las localidades.

Esperamos vuestras respuestas y os recordamos que el aforo es limitado

Saludos.

Sergi Mas González
Ticketing Seccions Professionals
Futbol Club Barcelona
Tel. 93 496 76 88

Comentaris