El 9 Esportiu: notícies al voltant de la regulació dels col·laboradors esportius.

Des d'El 9 Esportiu ens arriba aquesta notícia al voltant de la regulació dels col·laboradors esportiu.
L'enllaç al diari, aquí.

El 9 Esportiu

El Congrés fa el primer pas per regular el voluntariat esportiu.

Política esportiva. El govern espanyol té quatre mesos per definir quins col·laboradors i fins a quina retribució quedaran exclosos d'alta a la Seguretat Social. També s'amplia la moratòria de les inspeccions fins a sis mesos


20/09/13 02:00 - BARCELONA - TONI ROMERO EMAIL PROTEGIT


El Congrés dels Diputats va fer ahir el primer pas perquè l'esport de base continuï sent viable. En una disposició addicional a la llei de l'emprenedoria, la cambra dóna quatre mesos de termini al govern de l'Estat perquè elabori “un estudi de la naturalesa de la relació jurídica i, si s'escau, de l'enquadrament en el camp de la Seguretat Social de l'activitat que es desenvolupa en clubs i entitats esportives sense ànim de lucre que pugui considerar-se marginal i no constitueixi el mitjà fonamental de vida”.

En la pràctica, significa que com a màxim a primers del 2014 el govern del PP haurà d'haver definit el que és la mare dels ous, la ratlla a partir de la qual un entrenador, monitor, jugador o col·laborador d'un club haurà d'estar donat d'alta a la Seguretat Social per aquesta activitat. Tot fa pensar que aquesta quantitat estarà per sota del salari mínim interprofessional (645 euros al mes per una jornada completa).

Res no continuarà igual

Quedi com quedi el redactat final, ja fa setmanes que està assumit que no es tornarà a la situació prèvia, en la qual els clubs donaven d'alta els treballadors que no tenien cap altra feina, mentre que entrenadors, monitors, jugadors i altres col·laboradors percebien quantitats diverses sense estar donats d'alta.
L'aprovació de la llei d'emprenedoria posa en marxa el procés per regular el sector de l'activitat esportiva, però no pressuposa una solució satisfactòria. No és el mateix que totes les categories quedin excloses de l'alta que només ho evitin els monitors que rebin, per exemple, menys de 200 euros al mes. I més: segons com quedi el redactat definitiu, l'esport de base quedaria seriosament afectat.

Moratòria de sis mesos

El termini de quatre mesos que es dóna a l'executiu per elaborar un nou marc legal venç més enllà de la moratòria de les inspeccions a clubs esportius pactada fins a final d'any per la secretaria General de l'Esport i la Seguretat Social. Per solucionar-ho i donar temps als clubs esportius a donar d'alta els col·laboradors que calgui, s'ha ampliat la moratòria a sis mesos. Com en el cas anterior, es tracta d'un compromís verbal.
A l'abril, el grup d'ERC havia presentat una proposició no de llei –s'hi van afegir CiU i els diputats socialistes catalans– demanant que quedessin excloses de cotització “les col·laboracions socials o de voluntariat esportiu i altres col·laboracions esporàdiques amb les entitats esportives sense ànim de lucre a nivell d'esport no professional”. L'esperit d'aquest text, que no apel·lava al “mitjà fonamental de vida”, permetria incrementar el ventall de casos exclosos de cotització. En canvi, el redactat de la disposició addicional aprovada ahir fa pensar que les intencions del govern són més restrictives.

Amenaçat de mort

El 3 de juliol passat, El 9 es va fer ressò de la problemàtica causada per les inspeccions de la Seguretat Social als clubs esportius, qui estava afectat per la normativa, quin impacte tindria en l'esport de formació i la involució que patiria l'esport català en cas que no es modifiqués o reinterpretés la normativa.


Comentaris